Skip to Content

Ingen remiss krävs till oss

Vill du boka in ett besök till oss på Rudans Rehab, krävs ingen remiss. Du kan komma till våra arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter/sjukgymnaster eller kiropraktorer.

Läs mer >

Back to top