Skip to Content

Digitala besök hos oss på Rudans Rehab


Inkludering och lika-behandling

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

Ingen remiss krävs till oss

Vill du boka in ett besök till oss på Rudans Rehab, krävs ingen remiss. Du kan komma till våra arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter/sjukgymnaster eller kiropraktorer.

Läs mer >

Webbtidbokning till kiropraktor och sjukgymnast

Webbtidbokning via 1177 vårdguidens e-tjänster till vår kiropraktor och fysioterapeut/sjukgymnast.

Läs mer >

Avboka besök - tillfälliga regler

Det går bra att lämna meddelande om att du vill avboka på vår telefontid, på telefonsvararen eller via 1177.se vårdguidens e-tjänster.

Läs mer >


Back to top