Digitala möten hos oss på Rudans Rehab

Just nu håller vi på med en uppstart för digitala möten på Rudans Rehab.