Ingen remiss krävs till oss

Du är välkommen att kontakta oss. Ingen remiss krävs till våra att träffa våra arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter/sjukgymnaster eller kiropraktorer. Du kontaktar oss direkt för tid på mottagning. Det gäller även besök i hemmet för Hemrehab.