Skip to Content

Carola von Haartman

Verksamhetschef

Aleris Smärt- och Stresscenter

Jacqueline Hellenborn

Enhetschef

Aleris Smärt- och Stresscenter

Anne Törnros

Enhetschef

Aleris Smärt- och Stresscenter


Medicinsk Yoga

Medicinsk Yoga

Minskar den generella spänningen i kroppen och förbättrar andningen.

Läs mer >


Back to top