Före, under & efter operation på Sabbatsberg

Tiden för operation och skriftlig information får du via brev. Vänligen observera att tiden som anges är en inställelsetid, detta innebär att det kan bli väntetid på plats.

Före operation

När du kommer till oss inför din operation anmäler du dig först i vår reception i entrén därefter går du till vår operationsavdelning, där tar vår undersköterska emot dig och ser till att du kommer rätt. Hon visar dig till omklädningsrummet där du får ett låsbart skåp att förvara dina kläder i och patientkläder att byta om till. Därefter blir du visad till ett väntrum i väntan på att få träffa kirurgen samt anestesiläkare.

Inför operation

Vi har två uppvakningsavdelningar där det arbetar anestesisjuksköterskor, anestesiläkare och intensivvårdssjuksköterska. Beroende av operation, kommer du här att förberedas för din operation och samtala med anestesiläkaren och den opererande läkaren.

Efter operation

Innan det är dags att åka hem bjuder vi på kaffe/te/choklad och smörgås. Då får du också möjlighet att prata med din läkare angående instruktioner och information om vad som gäller för just din operation. Om du blivit beviljad taxiresa så hjälper sjuksköterskorna på uppvaket till med bokningen.

Narkos

Narkosverksamhetens viktigaste uppgift är att minimera obehag och svara för hög medicinsk säkerhet för patienten före, under och efter operation. Narkosläkaren beslutar tillsammans med opererande läkare och patient om vilken typ av narkos eller bedövning som kan vara lämplig för ingreppet. Alla våra narkosläkare har specialistkompetens med mångårig erfarenhet från storsjukhus och universitetskliniker.

Du som tar medicin för blodtrycket

Medicinerar du för blodtrycket ska du ta din ordinarie blodtryckmedicin. På själva operationsdagen ska du dock avstå blodtrycksmedicin av typen ACE-hämmare eller Angiotensin II-antagonister. Exempel på sådana mediciner är Capoten, Captopril, Enalapril, Renitec, Zestril, Triatec, Cozaar och Atacand.

Du som har diabetes

Du som har diabetes och får tablettbehandling ska på operationsdagens morgon avstå från denna medicin. Metformin och Glucophage utsätts tillfälligt dagen före operation och operationsdagen. Därefter återinsättning i sedvanlig dos. Om du får behandling med insulin gäller särskilda instruktioner som du bör få information om av din behandlande läkare.

Övrig medicinering

Kan intas som vanligt om du inte har fått andra instruktioner. Tag med dina eventuella mediciner.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.