Före, under & efter operation på Sabbatsberg

Tiden för operation och skriftlig information får du via brev. Vänligen observera att tiden som anges är en inställelsetid, detta innebär att det kan bli väntetid på plats.