Skip to Content

Urologmottagning

På urologmottagningen vid Aleris Specialistvård Sabbatsberg i Stockholm hjälper vi kvinnor och män, från 15 års ålder och barn under 15 med genomgången pubertet, med sjukdomar och besvär i urinvägarna och könsorganen (enbart män). Vi tar emot patienter från Stockholms läns landsting och de flesta andra landsting i landet.

Så kommer du till oss 

För att vi ska kunna bedöma vårdbehovet bättre och prioritera ditt ärende korrekt är det alltid en fördel om din husläkare eller annan läkare skickar en remiss till vår urologmottagning. Vi har avtal med Stockholms läns landsting, landstingets patientavgifter och frikort gäller.

Om du har 

  • blåstömningsbesvär
  • erektionsproblem (erektil dysfunktion)
  • prostataförstoring vänd dig i första hand till din husläkare (ev i samråd med androlog) för primärutredning. 
  • inkontinens (svårt att hålla tätt)

vänd dig i första hand till din husläkare för primärutredning.

När det gäller urinläckage (kvinnor) vid ansträngning kontaktar du en uroterapeut, sjukgymnast eller gynekolog. 

 

Boka tid

Du är alltid välkommen att ringa oss för tidsbokning och rådgivning. Vi tar emot patienter från Stockholms läns landsting och de flesta andra landsting i landet. Du betalar vanlig patientavgift vid besöket hos oss. Högkostnadsskydd och frikort gäller.

För ett snabbare omhändertagande av urologiska patienter har vi nu inlett ett samarbete med Läkargruppen Victoria på Södermalm. I lämpliga fall kommer vi vidarebefordra inkommen remiss dit.

Operation

Urologmottagningen har en dagkirurgisk avdelning. Dagkirurgi innebär att du får lämna avdelningen samma dag som du opererar dig. På vår operationsavdelning utför vi framför allt operationer såsom omskärelse på grund av trång förhud, steriliseringar av män, vätskeansamlingar i pungen, tumörer i urinblåsan och stenar i urinblåsan. Vid hyvling av förstorad prostata får patienter stanna kvar en natt efter operation.

Standardiserat vårdförlopp

Vi arbetar efter ”standardiserat vårdförlopp” inom bland annat prostatacancer och urinblåse- och urinvägscancer. Detta innebär att vid misstanke om prostatacancer ska undersökningarna göras i en viss ordning och inom en viss tid oavsett vem du är eller var du bor. 


Katarina Hallén Grufman

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Dimitrios Stathoglou

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Anna-Lena Brink

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Otabeck Imamov

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Linda Waage

specialist i urologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Martin Jalnäs

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg


Katarina Hallén Grufman

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Dimitrios Stathoglou

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Anna-Lena Brink

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Otabeck Imamov

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Linda Waage

specialist i urologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Martin Jalnäs

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Back to top