Bältros

narakuten-hander-1200.jpg

Herpes zoster kan drabba de som tidigare haft vattkoppor