Skip to Content

Vi är HBTQ-certifierade

Vi är HBTQ-certifierade

Verksamheterna har genomgått utbildningsprocessen för certifiering och arbetar för att kontinuerligt upprätthålla våra medarbetares kompetens.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >


Lovisa Callemo

Enhetschef

Basala Hemsjukvården Nordväst - Väsbyteamet

Martina Blomster

Verksamhetschef

Basal hemsjukvård Nordväst

Back to top