Operation av grå starr på Europakliniken

Grå starr (katarakt) innebär att ögats lins blir grumlig med synförsämring som följd. Operation är den enda behandlingen.