Skip to Content

Doktorsavhandlingar


Hanna porträtt

Audults living with Spina bifida - Voices from everyday life and exploration of living conditions

Doktorsavhandling

Hanna Gabrielsson leg. Sjuksköterska Disputerad Örebro Universitet 2020

Läs mer >

Mia Forslin avhandling omslag

Working life in people with multiple sclerosis

Doktorsavhandling

Mia Forslin Medicine doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2019

Läs mer >

Lisa Holmlund avhandling omslag

Return to work after Spinal Cord Injury (SCI)

Doktorsavhandling

Lisa Holmlund Medicine doktor, leg arbetsterapeut Karolinska Institutet 2019

Läs mer >

Emelie Butler avhandling omslag

Falls in wheelchair users with spinal cord injury – incidence, risks and concerns

Doktorsavhandling

Emelie Butler Forslund Medicine doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2017

Läs mer >

Vivien Jørgensen avhandling omslag

Falls in ambulatory individuals with spinal cord injury

Doktorsavhandling

Vivien Jørgensen Medicine doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2016

Läs mer >

Peter Flank avhandling omslag

Spinal Cord Injuries in Sweden Studies on clinical follow-ups

Doktorsavhandling

Peter Flank Medicine doktor, leg fysioterapeut Umeå Universitet 2016

Läs mer >

Inka Löfvenmark avhandling omslag

Epidemiology, outcomes and experiences of living with traumatic Spinal Cord Injury in Botswana

Doktorsavhandling

Inka Löfvenmark Medicine doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2016

Läs mer >

Conran Joseph avhandling omslag

Traumatic Spinal Cord Injury in South Africa and Sweden - Epidemiologic Features and Functioning

Doktorsavhandling

Conran Joseph Medicine doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2016

Läs mer >

Ulrica Lundström avhandling framsida

Everday Life While Aging with a Traumatic Spinal Cord Injury

Doktorsavhandling

Ulrica Lundstöm Filosofie doktor, leg arbetsterapeut Luleå Tekniska Universitet 2015

Läs mer >

Kerstin Wahman avhandling omslag

Cardiovascular Disease Prevention after Spinal Cord Injury - a new Challenge

Doktorsavhandling

Kerstin Wahman Medicine Doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2010

Läs mer >

Anestis avhandling omslag

The Stockholm - Tessaloniki Acute Traumatic Spinal Cord Injury Study

Doktorsavhandling

Anestis Divanoglou Medicine doktor Karolinska Institutet 2010

Läs mer >

Marika Augutis avhandling omslag

Pediatric Spinal Cord Injury

Doktorsavhandling

Marika Augutis Medicine doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2007

Läs mer >

Women with traumatic spinal cord injury: sexuality, pregnancy, motherhood and quality of life

Doktorsavhandling

Ninni Westgren Medicine Doktor Karolinska Institutet 1999

Läs mer >

Claes Hultling avhandling omslag

Assisted reproduction technology in men with ejaculatory dysfunction with special reference to spinal cord injury

Doktorsavhandling

Claes Hultling Medicine doktor, leg läkare Karolinska Institutet 1998

Läs mer >

Richard Levi avhandling omslag

The Stockholm Spinal Cord Injury Study

Doktorsavhandling

Richard Levi Medicine doktor, leg läkare Karolinska Institutet 1996

Läs mer >Pågående forskning (GAMMAL)

Pågående forskning

Inom ramen för Rehab Station bedrivs dryga 20 projekt varav flera är doktorandprojekt. Doktorandprojekten löper över minst fyra års heltidsstudier och kan inkludera upp till fyra separata delprojekt. För att komma vidare till mer information och kontaktuppgifter för respektive projekt klicka på titeln.

Läs mer >

Genomförd forskning

På Aleris Rehab Station Stockholm har vi genomfört ett flertal vetenskapliga/utvecklingsprojekt genom åren och här nedan kan du se en översikt. Klicka på någon av länkarna här under för att läsa om projekten inom de olika områdena.

Läs mer >

Projektpresentationer

Kunskapspaketering och kunskapsspridning är en viktig del i vår FoU-verksamhet. Att presentera sina resultat på vetenskapliga konferenser är en vital del i den processen. Här kan du klicka upp projektpresentationer som våra medarbetare gjort.

Läs mer >


På uppdrag av region Stockholm logo

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Sedvanliga patientavgifter och frikort gäller.

Läs mer
Back to top