Skip to Content

Pågående Forskning och Utveckling

Inom ramen för Aleris Rehab Station bedrivs dryga 20 projekt varav flera är doktorandprojekt. Doktorandprojekten löper över minst fyra års heltidsstudier och kan inkludera upp till fyra separata delprojekt. För att komma vidare till mer information och kontaktuppgifter för respektive projekt klicka på titeln.
Genomförda Forsknings- och Utvecklingsprojekt

På Aleris Rehab Station Stockholm har vi genomfört ett flertal vetenskapliga/utvecklingsprojekt genom åren. Här nedan kan du se en översikt och läsa mer om projekten inom de olika områdena.

Läs mer >

Projektpresentationer

Kunskapspaketering och kunskapsspridning är en viktig del i vår FoU-verksamhet. Att presentera sina resultat på vetenskapliga konferenser är en vital del i den processen. Här kan du klicka upp projektpresentationer som våra medarbetare gjort.

Läs mer >


På uppdrag av region Stockholm logo

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Sedvanliga patientavgifter och frikort gäller.

Läs mer
Back to top