Skip to Content

Gym, Workout & Salsa

 

Obs! På Rehab Station har vi för tillfället besöksförbud p.g.a. pågående pandemi.

Som vi tidigare meddelat går vår verksamhet under Region Stockholms smittskydd och deras bestämmelser. Det gör att vi i nuläget inte kan öppna några tider dagtid på vardagarna. Föreskrifterna ändras hela tiden och vi följer pandemins utveckling.  

Det absolut viktigaste, stanna hemma om du har förkylningssymtom och om du inte redan har, så vaccinera dig. 

Vid frågor kontakta lars.holmstrom@aleris.se


Information gällande coronaviruset, covid-19

Information gällande coronaviruset, covid-19

Vi följer våra myndigheters riktlinjer och råd mycket noga gällande smittspridning av coronaviruset, covid-19. Här följer våra lokala riktlinjer för personer som vistas på Rehab Station Stockholm.

Läs mer >

Back to top