Skip to Content

Trycksårsprogrammet


Skräddarsydd trycksårsutbildning

- en skräddarsydd utbildning för personer med funktionsnedsättning och för vårdpersonal/personliga assistenter.

Läs mer >

För dig som arbetar med trycksår

Vi har ett stort utbildningspaket om trycksår med helhetssyn, riktade till både personer med funktionsnedsättning, deras assistenter och vård- och rehabpersonal.

Läs mer >

FOU-föreläsning om trycksår

Kunskapsspridning är en viktig del i vår FoU-verksamhet. Därför bedriver vi bland annat årligen återkommande FoU-dagar och andra föreläsningars arrangemang. Presentationerna filmas och läggs successivt upp på vår egen YouTube-kanal och här på hemsidan.

Läs mer >

Trycksår - Litteratur

Tiden läker inte alla trycksår men modern sårbehandling och kunskap kan göra det! Tyvärr finns det stora kunskapsbrister runt om i landet och trycksår behandlas fortfarande med omoderna metoder som gör att såren inte läker.

Läs mer >

Först och främst är det viktigt att du ska komma på alla bokade besök och operationer om du inte hört något annat. Om vi behöver prioritera om och skjuta upp ditt besök så kommer vi att kontakta dig omedelbart. Det är också viktigt att du söker vård när du behöver. Om du är osäker ring 1177.

Läs mer om situationen i Stockholm

 

Back to top