Skip to Content

Husläkarmottagning

Telefontider till våra husläkare.

Husläkarna kan hjälpa dig med såväl akuta som kroniska åkommor som inte kräver sjukhusvård. De undersöker, utreder, behandlar och remitterar vid behov vidare till andra specialister. Vi har ett allmänmedicinskt perspektiv och ser hela människan. Vår ambition är att ge dig god vård och att du i möjligaste mån får träffa samma doktor.

Du kan boka tid hos våra husläkare på telefon 08-544 409 20 eller via 1177 Vårdguiden.

Våra husläkare

Husläkare
Telefontid
Telefonnummer

Jonatan Hausel

mån, ons, tors 13-13.45 08-544 409 29
Sofia Hellman mån, ons 13-13.45  08-544 409 34
Ken Ikonen ons 13-13.45, fre 8.30-9.30 08-544 409 35
Anna Reitberger Marinko mån, ons 13-13.45 08-544 409 39
Annika Pousette mån, ons, tors 13-13.45 08-544 409 32
Laima Ciparsons, ST-läkare mån, tors 13-13.45 08-544 409 31
Victoria Ekeflod, AT-läkare mån, tors, fre 13-13.45 08-544 409 30

 

Receptförnyelse

Du kan förnya dina recept via telefon eller via 1177 Vårdguiden. Kontakta oss i god tid innan dina recept är slut. 

Observera att om du inte varit på besök på länge kan läkaren kräva ett besök innan nytt recept utfärdas, detta för att kunna göra en medicinsk bedömning och utvärdering innan förskrivningen. Ta med en aktuell medicinlista vid besöket för att receptförnyelsen ska bli korrekt för kommande år.

För recept på särskilda läkemedel, till exempel sömntabletter och värktabletter, krävs alltid ett personligt besök.


Hur går undersökningen till?

Hur går undersökningen till?

Det behövs inga speciella förberedelser för ultraljudsundersökningarna, men det är bra att vara tom i blåsan om du ska göra ett vaginalt ultraljud.

Läs mer >

Så här får du svar på din undersökning

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Läs mer >

Aktuellt från Aleris Röntgen

Aktuellt från Aleris Röntgen

Här finns information till dig som remittent om t ex driftsstopp eller annan viktig information.

Läs mer >

Bildgruppen/bildbeställning

Bildgruppen/bildbeställning

För att underlätta för er kan följande beställas från Aleris Bildgrupp, d v s från en och samma plats:

Läs mer >

Mobil magnetkamera

För att öka flexibiliteten och tillgängligheten för våra kunder har Aleris Röntgen investerat i en mobil magnetkamera.

Läs mer >

Christian Löwbeer

Christian, överläkare, klinisk kemi

”Det är roligt att gå till jobbet när man har bra arbetskamrater!” säger Christian Löwbeer, överläkare i klinisk kemi. Hör honom berätta om sin arbetsvardag på Aleris Medilab.

Läs mer >

Back to top