Skip to Content

Aleris Medilab Centrallaboratorium och administration

Aleris Medilab är ett laboratoriemedicinskt centrum för den svenska hälso- och sjukvården. Med all laboratorieverksamhet samlad under ett tak kan vi erbjuda våra kunder en förenklad och effektiv laboratoriemedicinsk service. Aleris Medilab är en av Sveriges största leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster inom klinisk kemi, immunologi, mikrobiologi samt patologi/cytologi. Vi arbetar till stor del på uppdrag av Stockholms läns landsting men vi har även större uppdrag utanför Stockholm.


Back to top