Skip to Content

Aleris Medilab Husläkarmottagningen Täby Centrum

På Aleris Medilab Husläkarmottagningen Täby Centrum erbjuder vi snabb och patientnära laboratoriemedicinsk diagnostik. Hit kan du som patient komma för provtagning utan tidsbeställning.

Glukosbelastning och laktosbelastning utförs efter tidsbeställning.

Glöm inte att ta med remissen eller provtagningsunderlaget och legitimation.

Back to top