Skip to Content

Aleris Medilab Klinisk mikrobiologi

På avdelningen för Klinisk mikrobiologi erbjuder Aleris Medilab ett omfattande sortiment av rutinanalyser och mer specialiserade undersökningar.


Marianne Bäckman

Laboratoriechef

Aleris Medilab

Torbjörn Kjerstadius

Överläkare

Aleris Medilab

Ulla Östergren

Överläkare

Aleris Medilab

Back to top