Skip to Content

Aleris Medilab Klinisk patologi och cytologi

Aleris Medilabs service omfattar patologi med specialisering på bland annat dermatopatologi och gastrointestinal patologi. Den Cytologiska diagnostiken omfattar såväl punktionscytologi som exfoliativ cytologi.


Per-Ove Sandberg

Laboratoriechef och chefläkare

Aleris Medilab

Jan Ericsson

Professor, Överläkare

Aleris Medilab

Lena Kanter

Överläkare

Aleris Meidlab

Åke Larsson

Professor, Överläkare

Aleris Medilab

Åke Öst

Docent, Överläkare

Aleris Medilab

Back to top