Autismprojektet

För ett barn med autism är ett vanligt läkarbesök ofta väldigt problematiskt. Förändringar, nya människor och en situation som barnet inte förstår kan göra barnet oroligt och resultera i att besöket inte går att genomföra på ett vettigt sätt.