Autismprojektet

För ett barn med autism är ett vanligt läkarbesök ofta väldigt problematiskt. Förändringar, nya människor och en situation som barnet inte förstår kan göra barnet oroligt och resultera i att besöket inte går att genomföra på ett vettigt sätt.

Med anledning av den målsättning och de resurser vår mottagning har så har vi blivit tillfrågade av Autism och aspergerföreningen i Uppsala län om vi kan erbjuda "Husläkarverksamhet" för barn med autism.

Det är därför med glädje och stolthet vi har inlett autismprojektet.

Hörnstenarna i projektet är:
  • flexibilitet gentemot patienter och föräldrar
  • utbildning av personal, främst labpersonal, i bildstödsmetodik
  • smidighet i tidsbokningen för att undvika väntetider och i möjligaste mån lägga besöken utanför ordinariemottagningstid
  • sist men inte minst lyhördhet för barnets särskilda behov

Autism och Aspergerföreningen i Uppsala län.

Så vitt vi förstår är detta den första verksamheten av sitt slag i Sverige.

Så här gör du rent praktiskt
  • Barnet bör vara listat hos oss på Aleris Barncentrum & Vårdcentral. Även föräldrar och syskon är välkomna att lista sig hos oss.
  • Tag kontakt med oss via telefon eller e-post och ange att ni är intresserade av att skriva in ert barn i autismprojektet.
  • Ni kommer sedan att intervjuas av en sköterska om ert barn. Frågor är till exempel om barnet har ett språk, om det kan använda bildstöd, eventuella förstärkare eller avledare, och om barnet klarar att vänta. Vidare frågar vi om barnet har några speciella svårigher eller behöver göra saker på något speciellt sätt. Vi går också igenom relevant medicinsk information. Informationen journalförs så att du som förälder inte behöver upprepa samma sak en gång till, utan kan hänvisa till journalen.

Det finns möjlighet att besöka mottagningen även när barnet inte är sjukt så att barnet har möjlighet att vänja sig. Om det behövs kan ni komma flera gånger för att förknippa mottagningen med något positivt via förstärkare.

Om barnet sedan behöver vår hjälp, akut eller planerat, så kontaktar ni oss på telefon 018-611 78 57. Vi försöker då erbjuda en tid under tidig morgon eller sen eftermiddag när det är som lugnast på mottagningen och när labpersonalen har minst stressigt om det behövs tas prover.