Skip to Content

Barnavårdscentral

Aleris Barncentrum & Vårdcentral i Uppsalas Barnavårdscentral (BVC) har ett unikt samarbete med barnläkare vilket medför ett smidigt arbetssätt för att underlätta för barnfamiljen.

Vår barnavårdscentral

Alla läkarkontroller på BVC utförs av husläkare och barnläkare. Här finns dietist och fysioterapeut/sjukgymnast som vi har ett nära samarbete med. Vi arbetar enligt Barnhälsovårdens basprogram, läs mer på 1177,se "Besök på barnavårdscentralen, bvc".

Till BVC kan du alltid vända dig om du har frågor kring barnet och barnets utveckling.

Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnens hälsa, utveckling och trygghet. Detta kan vi vara delaktiga i genom att stödja dig som förälder i ett aktivt föräldraskap.

Årskontroller

Skriv ut och fyll i aktuellt formulär före ert besök hos oss.

3 år formulär vårdnadshavare

3 år formulär förskola 

4 år formulär vårdnadshavare 

4 år formulär förskola 

5 år formulär vårdnadshavare 

5 år formulär förskola

Föräldragrupp

Vår ambition är att erbjuda förstagångsföräldrar att delta i föräldragrupp. Vi pratar bland annat om föräldraskap, mat och vardagsinfektioner.

Här är några exempel på ämnen vi tar upp i föräldragrupperna:

Barnläkare Fredrik Cederblad berättar om infektioner
Vår dietist pratar om kosten under de första åren
Barnmorskan berättar om mammaträning efter graviditet och förlossning och informerar om den gruppträning hon har i gymmet

Lista ditt barn hos oss

Observera att ditt barn inte automatiskt blir inskrivet på vår BVC om barnet är listat på Uppsala Barncentrum & Vårdcentral, utan du måste aktivt ta kontakt med oss eller med ditt tidigare BVC för att byta.


Remisser röntgen, elektroniska remisser, bilder

Remisser röntgen, elektroniska remisser, bilder

Här kan du som remittent ladda ner vår röntgenremiss (redigerbar pdf).

Läs mer >

Så här får du svar på din undersökning

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Läs mer >

Aktuellt från Aleris Röntgen

Aktuellt från Aleris Röntgen

Här finns information till dig som remittent om t ex driftsstopp eller annan viktig information.

Läs mer >

Bildgruppen/bildbeställning

Bildgruppen/bildbeställning

För att underlätta för er kan följande beställas från Aleris Bildgrupp, d v s från en och samma plats:

Läs mer >

Mobil magnetkamera

För att öka flexibiliteten och tillgängligheten för våra kunder har Aleris Röntgen investerat i en mobil magnetkamera.

Läs mer >

Hur går undersökningen till?

Hur går undersökningen till?

Det behövs inga speciella förberedelser för ultraljudsundersökningarna, men det är bra att vara tom i blåsan om du ska göra ett vaginalt ultraljud.

Läs mer >

Back to top