Gynekologisk undersökning

Hos oss barnmorskor kan du som är rädd för gynekologisk undersökning känna dig trygg. Vi har lång erfarenhet av undersökningar och är lyhörda för dina tidigare upplevelser.

Om du har en smärtproblematik i underlivet och därav har svårt/omöjligt att genomföra en undersökning hänvisar vi i första hand till Vulvaenheten på Akademiska Sjukhuset.

 

Boka tid

Boka gärna tid via telefon och berätta hur du känner. Barnmorskan har då möjlighet att vid behov sätta av längre tid för att undersökningen ska gå så bra som möjligt för dig.

 

Förbered, fundera

 Vad kan hjälpa dig till en bättre upplevelse och minskad oro? Berätta för banrmorskan.

Vill du att barnmorskan ska berätta steg för steg vad hen gör? Vill du inte att hen berättar?

Vill du ha med dig någon vid undersökningen?

En del upplever undersökningen som mindre obehaglig om hen själv för in undersökningsinstrumenten först.

Tens-apparat på magen kan hjälpa vid t ex spiralinsättning.

 

Undersökning, pausa

Säg till under undersökningen om du vill ta en paus. Det kan vara en kort paus där barnmorskan bara stannar upp med undersökningen, eller t ex en paus där hen tar bort instrumenten och du får sätta dig upp.

 

Andning

När vi spänner oss håller vi ofta andan och tvärtom. Minskad spänning leder ofta till minskad smärta. Fokusera på att andas lugnt med magen. Träna gärna redan innan besöket på någon avslappningsteknik som funkar för dig. 

 

Målbild

Rädsla kan öka om du har negativa tankar. Är du rädd för en gynekologisk undersökning är risken stor att du har negativa föreställningar om hur det ska bli. Försök skapa en målbild av hur du vill att undersökningen ska gå till och hur du ska känna under tiden. Använd den målbilden till att berätta för barnmorskan om det är något hon ska tänka på i undersökningssituationen.

 

"Stopp, min kropp"

Det är din kropp. Du har rätt att säga stopp när som helst och avbryta en undersökning. Vill du då boka en ny tid så gör vi det.

 

Information på 1177 om gynekologisk undersökning.

 

 

Till toppen av sidan