Lista dig hos oss

Vi rekommenderar dig att du listar dig på en av våra allmänspecialister som finns på mottagningen. Syftet är att tydliggöra vem som är medicinskt ansvarig för dig som patient. Att få träffa samma läkare återkommande innebär ökad trygghet, kontinuitet och patientsäkerhet, samt ett bättre och effektivare arbete på vårdcentralen.