Skip to Content

Ortopedmottagning

Behöver du hjälp av en ortoped? Våra erfarna ortopedspecialister på Aleris Elisabethsjukhuset utför avancerad kirurgi inom flera ortopediska områden. Våra erfarna sjukgymnaster på Aleris Elisabethsjukhuset hjälper dig i din rehabilitering i samband med operation.

Knäkirurgi

Här på Aleris Elisabethsjukhuset finns stor rutin när det gäller handläggning av de flesta typer av knäbesvär. Av våra erfarna ortopeder får du en professionell bedömning och behandling.

Vi har stor erfarenhet av såväl artroskopiska (titthålskirurgi) som öppna ingrepp. Vi erbjuder flera typer av knäoperationer. Några exempel är vinkeloperationer, menisk-, ledbands- och korsbandsoperationer.

Axelkirurgi

Här på Aleris Elisabethsjukhuset utför vi årligen cirka 1.000 axelkirurgiska ingrepp och är därmed en av landets största producenter av axelkirurgi.

Vi utför allt ifrån titthålskirurgiska stabiliserande ingrepp hos elitidrottsmannen, titthålskirurgiska senreparationer hos medelålders till ledbyten (axelprotes) på äldre med artros eller reumatisk sjukdom. Vi har stor vana vid alla former av axeloperationer, såväl öppen kirurgi som artroskopisk kirurgi (titthålskirurgi).

Armbågskirurgi

Här på Aleris Elisabethsjukhuset utförs också armbågsartroskopier och operation av stela armbågar.

Sjukgymnastik

Våra sjukgymnaster har lång erfarenhet av rehabilitering i samband med axeloperationer, knäoperationer samt höftartroskopier.

I samband med din operation träffar du som regel en sjukgymnast för att få instruktioner om hur du ska träna och vad som är viktigt att tänka på efter din operation.

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finns för axelproteser och på skulder- och armbågssällskapets webbplats, www.ssas.se, finns en dynamisk årsrapport där resultaten av olika proteser kan följas i realtid. Vi rapporterar även till nationella korsbandsregistret liksom till nationella fotledsregistret.

 


Alexander Limins

Specialist i ortopedi

Aleris Elisabethsjukhuset

Björn Nordenstedt

Specialist i ortopedi

Aleris Elisabethsjukhuset

Richard Bessblad

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Axesshuset

Ulf Hansson Liljeton

Specialist i ortopedi/artroskopisk kirurgi

Aleris Sports Medicine & Ortopedi Sabbatsberg och Aleris Elisabethsjukhuset

Back to top