AKOr för våra verksamheter

Genom FOU-medel har vi en Klinisk Adjungerande Adjunkt, AKA vid våra geriatriska verksamheter, Dalengeriatriken, Handengeriatriken och sedan 2019 även för ASIH-enheterna i södra regionen och Palliativa vårdavdelningen på Handen.