AKOr för våra verksamheter

För oss är det viktigt att bidra till utbildning av nya kollegor och i förlängningen god och patientsäker vård. Tack vare avtal med högskolorna har vi kliniska adjungerande adjunkter vid våra geriatriska verksamheter vid Dalens och Handens sjukhus och ASIH/SPSV syd. Detta för att stärka länken mellan lärosäte och klinisk verksamhet.