Skip to Content

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du som har varit sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av din funktionsförmåga.

Läs mer om Rehabilitering (Rehab)

Back to top