Skip to Content

Ansvarsfullt. Enkelt. Innovativt.

Vill du vara med och skapa ett ledande vårdföretag tillsammans med oss? Vi bygger ett innovativt skandinaviskt specialistvårdbolag och har kommit en bra bit på vägen. Idag tar vi emot patienter på över 100 platser i Sverige, Norge och Danmark.

Vi är omtyckta av både våra patienter och våra anställda och kommer att fortsätta fokusera på att skapa den absolut bästa vårdupplevelsen – och arbetsplatsen för den. Ingenting är så viktigt för att vi ska fortsätta lyckas som våra medarbetare.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ständig utveckling

För att du alltid ska fortsätta att utvecklas i din yrkesroll har du och din chef årliga medarbetarsamtal som resulterar i en individuell utvecklingsplan. Du har också möjlighet att delta i olika projekt.

Vi uppmuntrar och uppskattar att du är lösningsorienterad och kommer med nya idéer och förslag! Vi testar gärna nya arbetssätt och har korta beslutsvägar. För att uppmuntra utvecklingsviljan hos våra medarbetare finns också Alerisfonden, där alla anställda kan söka pengar för utvecklingsprojekt av olika slag.

För att du ska vilja vara kvar över tid hos oss är det viktigt med hållbarhetstänk inom arbetsmiljö, precis som inom miljö och patientsäkerhet. Du ska känna dig varmt välkommen till oss – varje dag!

Inkludering och likabehandling

Aleris har nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Oavsett om du är patient, närstående, medarbetare eller samarbetspartner. Vi arbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Vi är varandras arbetsmiljö och stöd – tillsammans gör vi skillnad!

Mer om att jobba inom ASIH

Mer om att jobba inom Basal Hemsjukvård

“Här går det att kombinera
arbete med att vara människa,
med allt som det innebär.”

- Aleris medarbetarundersökning

Lediga tjänster

 

Back to top