Skip to Content

Klinisk fysiologi

Aleris utför undersökningar inom klinisk fysiologi (hjärt-, kärl-, lungfunktionsundersökningar) på flera platser i landet. Exempel på undersökningar är arbetsprov, ekg, ultraljud av hjärta /kärl och spirometri .

Aleris är en av Sveriges största utförare av klinisk fysiologiska hjärt-, kärl- och lungundersökningar. Våra läkare har specialistkompetens och många års klinisk erfarenhet. Aleris erbjuder klinisk fysiologi på flera platser i Stockholmsområdet.


Back to top