Skip to Content

Klinisk fysiologi

Aleris utför undersökningar inom klinisk fysiologi (hjärt-, kärl-, lungfunktionsundersökningar och sömnundersökningar) på flera platser i landet. Exempel på undersökningar är arbetsprov, ekg, ultraljud av hjärta /kärl och spirometri .

Aleris Fysiologlab har funnits i mer än 30 år och är en av Sveriges största utförare av klinisk fysiologiska hjärt-, kärl- och lungundersökningar. Hos oss finns också norra Europas största klinik för utredning och behandling av snarkning och sömnapné. Våra läkare har specialistkompetens och många års klinisk erfarenhet. Aleris Fysiologlab erbjuder klinisk fysiologi  på tre platser i Stockholmsområdet: Folkungagatan, Sabbatsberg och vid Sophiahemmet

Klinisk fysiologiCarl-Olof Ekman

Överläkare Klinisk fysiologi

Aleris Fysiologlab Sophiahemmet
Aleris Fysiologlab Folkungagatan

Issam Mohsen

Överläkare Klinisk fysiologi

Riikka Rydman

Överläkare Klinisk fysiologi

Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Karun Korkmaz

Överläkare Klinisk fysiologi samt även kärl- och thoraxkirurg

Aleris Fysiologlab

Rana Alizadeh

Överläkare Klinisk fysiologi


Back to top