Skip to Content

Hjärt- och kärlundersökningar

Sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet är mycket vanliga och utgör den största sjukdomsgruppen i Sverige. 

Komma till oss

Om du har besvär från kärl-kärlsystemet är det lämpligt att du först besöker din husläkare. Vid behov kan din läkare då remittera dig för vidare utredning till en speciell hjärtundersökning eller till läkarbesök hos någon av våra hjärtspecialister. 

För hjärt-kärlundersökningar, till exempel arbetsprovEKG, behövs vanligtvis remiss från husläkare/annan läkare. 

 


Back to top