Skip to Content

EKG 48 timmar

Med hjälp av elektrokardiogram, EKG, kan man mäta hjärtats elektriska aktivitet. Undersökningen ger en kurva som bland annat visar hjärtats rytm, impulsutbredning samt eventuella skador på hjärtmuskeln, till exempel hjärtförstoring eller hjärtinfarkt.

Många människor upplever periodvis rytmrubbningar, arytmier, i hjärtat, så kallad "hjärtklappning". Ofta är detta helt ofarligt men om rytmrubbningarna kombineras med symptom som yrsel och svimning kan man ibland behöva undersöka orsaken.

Eftersom ett vilo-EKG pågår under kort tid, och därför inte alltid fångar upp rytmrubbningarna, använder man sig ibland istället av ett långtidsregistrering av EKG.

En långtidsregistrering av EKG kan genomföras under 1, 2 eller flera dygn.

Om 48-timmars-EKG

Före
Det krävs inga förberedelser inför undersökningen. Du får instruktioner om hantering av utrustningen under registreringstiden i samband med att utrustningen, en liten "dosa", kopplas på.

Under
Det viktiga är att du försöker leva så normalt som möjligt under tiden som undersökningen pågår. Eftersom sambandet mellan din aktivitet och den eventuella rytmrubbningen är viktig, får du föra dagbok under tiden som registreringen pågår.

Undersökningen går till så att fyra elektroder kopplas på bröstet till en liten bärbar inspelningsdosa som bärs under registreringsdygnet. Med ett knapptryck kan du markera när du känner symtom från hjärtat, till exempel hjärtklappning.

Du får inte duscha under registreringstiden.

Efter
När inspelningen är klar kopplas utrustningen av på mottagningen. Resultatet analyseras i en dator och tolkas av en läkare.

Det tar ungefär 30 minuter att koppla på inspelningsdosan och cirka 10 minuter att koppla loss den vid återlämningen.

 


Anders Edlund

Överläkare Klinisk fysiologi

Aleris Fysiologlab Riddargatan


Back to top