Skip to Content

Ultraljud av artärer halskärl (carotis)

Ett ultraljud av halsartärerna (carotiderna) gör man för att bedöma om det finns någon förändring eller förträngning av kärlväggen.

Inga särskilda förberedelser krävs inför undersökningen.

Medan du ligger på rygg undersöks kärlen med hjälp av en liten ultraljudssändare/mottagare som förs längs med halsen. På ultraljudsapparatens bildskärm kan man se både kärlens utseende och blodflöde.

Undersökningen tar cirka 30-60 minuter. Resultatet skickas till din undersökande läkare.Back to top