Skip to Content

Lungundersökningar

Om du har besvär från lungor och luftvägar är det lämpligt att du först besöker din husläkare. Vid behov kan han/hon då remittera dig för vidare utredning till en speciell lungundersökning, eller till läkarbesök hos lungspecialist. 

För lungfunktionsundersökningar behövs remiss från husläkare/annan läkare.


Back to top