Skip to Content

Capsaicinprovokation

Capsaicin är det starka ämnet i chili- och pepparfrukter och påverkar det sensoriska nervsystemet.

Genom att låta dig andas in ämnet kan läkarna avgöra om du har en sensorisk överkänslighet, vilket yttrar sig som en känslighet för dofter och kemikalier med symtom från främst ögon och luftvägar.

Om Capsaicinprovokation

Före
Inga särskilda förberedelser krävs.

Under
Undersökningen går till som så att du får andas in stigande doser av Capsaicin via en nebulisator. Under och mellan varje dos observeras dina symtom från ögon och luftvägar och du får själv också berätta hur det känns för dig och vilka symtom du upplever att du får.

Undersökningen kan framkalla känslan av tungandning, hosta och rinnande ögon och näsa, med det går fort över efteråt utan att medicinering behövs.

Undersökningen medför inga andra obehag, ingen smärta och ingen blodprovstagning. Tidsåtgången är cirka 45-70 min.

Efter
Resultaten av undersökningen skickas till den läkare som utreder dina besvär. Din läkare är sedan den som du har diskussion med om eventuella åtgärder eller fortsatta utredningar angående dina symtom.Back to top