Skip to Content

Diffusionskapacitet

En undersökning av lungornas diffusionskapacitet gör man för att bedöma om det föreligger någon begränsning för syrgastransporten mellan lungor och blod. Om funktionen är nedsatt kan man också utreda om den beror på ökat motstånd i luftrören eller på andra faktorer.

Om diffusionskapacitet


Före
Inga särskilda förberedelser krävs, men om du är rökare är det viktigt att tänka på att du inte får röka senare än 12 timmar före undersökningen.

Det finns vissa läkemedel som man inte får ta före undersökningen. De som utför undersökningen kommer att ge dig information om vilka läkemedel det gäller och hur långt innan undersökningen du får ta dem. På din kallelse finns också information om hur du ska göra om du tar luftrörsvidgande medicin.

Under
Undersökningen består av flera delmoment. Vid ett moment får du sitta i en plexiglasbur och andas in och ut på speciella sätt efter kommando. Under tiden mäts luftvägsmotstånd och lungvolym.

I ett annat moment får du via ett munstycke andas in och ut ur en behållare som mäter luftflödet. Lungans förmåga att skicka syrgas till blodet mäts också. Vissa mätningar upprepas 10 minuter efter det att du andats in ett läkemedel som vidgar luftrören.

Undersökningens längd beror på antalet delundersökningar, i genomsnitt cirka 1 timme.

Efter
Resultaten av undersökningen skickas till den läkare som utreder dina besvär. Du får en ny mottagningstid för att prata om resultaten, och om vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella.Back to top