Skip to Content

Metakolinprovokation

Metakolin är ett ospecifikt retande ämne som är släkt med kroppens egna signalämnen. Genom att låta dig andas in ämnet kan läkaren avgöra graden av hyperreaktivitet i luftrören, det vill säga om du har ökad känslighet för retämnen.

Obs! Vi har förnärvarande (2018-08) inte möjlighet att utföra Metakolinprovokationer på Aleris Fysiologlabs enheter i Stockholm pga att leverantören inte kan leverera substanser för undersökningen. Vi beklagar detta och kommer att utföra undersökningen så snart vi har tillgång till sustansen.

Om Metakolinprovokation

Före
Resultaten av undersökningen skickas till den läkare som utreder dina besvär. Din läkare är sedan den som du har diskussion med om eventuella åtgärder eller fortsatta utredningar angående dina symtom.

Under
Undersökningen går till så att du får andas in stigande koncentrationer av metakolin via en nebulisator. Mellan varje koncentrationssteg kontrolleras din värden via andningsprov. Om lungfunktionen påverkas med mer än 20 procent avbryts testet.

Ibland kan man känna en hostretning eller att det blir tungt att andas, men det går fort över. Testet avslutas med att du får andas in ett läkemedel som vidgar luftrören och tar bort eventuella kvarstående effekter av metakolin.

Undersökningen medför inga andra obehag, ingen smärta och ingen blodprovstagning. Tidsåtgången är cirka 1-2 timmar.

Efter
Resultaten av undersökningen skickas till den läkare som utreder dina besvär. Din läkare är sedan den som du har diskussion med om eventuella åtgärder eller fortsatta utredningar angående dina symtom.
Back to top