Skip to Content

NO-mätning

Vid en inflammation i luftvägarna bildas kväveoxid, NO, i luftrören. En person med allergisk astma, som ständigt utsätts för det ämne som personen inte tål, kan utveckla en kronisk inflammation i luftvägarna. NO-mätningen ger ett värde på denna inflammation.

Om NO-mätning (mätning av kväveoxid i utandningsluft)

Före
Inga särskilda förberedelser krävs, men om du är rökare är det viktigt att tänka på att du inte får röka senare än 12 timmar före NO-mätningen.

Det finns vissa läkemedel som man inte får ta före undersökningen. De som utför undersökningen kommer att ge dig information om vilka läkemedel det gäller och hur långt innan undersökningen du får ta dem.

Under
Undersökningen är inte helt enkel. Både barn och vuxna kan behöva ett par försök om det är första gången.

Till att börja med får du andas in genom ett munstycke. På framsidan av maskinen bildas ett moln när lungorna är fyllda med luften. Sedan ska du blåsa ut luften igen, genom munstycket, i ett jämnt tempo i ungefär 10 sekunder.

Undersökningen tar ungefär 5 minuter.

Efter
Resultaten av undersökningen skickas till den läkare som utreder dina besvär. Du får en ny mottagningstid för att prata om resultaten, och om vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella.Back to top