Skip to Content

Spirometri

Spirometri är en undersökning av hur dina lungor fungerar. Den utförs med hjälp av en så kallad spirometer. Mätningen sker på olika sätt beroende på vad som skall undersökas.

Spirometri används bland annat om läkaren misstänker astma, och är nödvändig för att ställa diagnosen KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det går även med spirometri att se om man har en restriktiv lungsjukdom, det vill säga då lungornas totala volym är mindre än normalt.

Spirometri Fysiologlab Riddargatan4875.jpg

 

Om spirometri

Före
Inga särskilda förberedelser krävs, men om du är rökare är det viktigt att tänka på att du inte får röka senare än 12 timmar före spirometriundersökningen. Du bör även undvika kaffe, te och Coca-Cola 4 timmar före undersökningen.

Det finns vissa läkemedel som man inte får ta före undersökningen. Den som utför spirometrin kommer att ge dig information om vilka läkemedel det gäller och hur långt innan undersökningen du får ta dem.

Under
Undersökningen går till så att du får andas in och blåsa ut genom ett munstycke som är kopplat till en apparat som läser av lungornas förmåga. En kurva på apparaten visar hur mycket luft du blåser ut.

Innan undersökningen påbörjas kommer du att få information om hur den går till och om den ska göras på mer än ett sätt. Det som styr hur undersökningen utförs är de frågor som din läkare vill ha svar på.

Hela undersökningen tar högst en timme.

Efter
Resultaten av undersökningen skickas till den läkare som utreder dina besvär. Du får en ny mottagningstid för att prata om resultaten och om vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella.Back to top