Undersökningssvar

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Remittenten har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Vi använder oss av e-recept, vilket innebär att dina recept överförs elektroniskt till apoteket via datornätet. Du kan sedan hämta ut din medicin på valfritt apotek.

Våra kliniska fysiologer