Skip to Content

Remittentinformation Aleris Klinisk Fysiologi (f d Fysiologlab)

Vi har korta svarstider och du som remitterar har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

För att vi snabbt ska kunna boka in våra patienter för undersökning och undvika felbokningar ber vi dig att skicka remissen direkt till oss. På remissen kan du även informera oss om patienten till exempel sitter i rullstol eller behöver tolk. Var vänlig notera även aktuellt telefonnummer till patienten. Patienten får kallelse per post inom ett par dagar.

Aleris Klinisk Fysiologi (f d Fysiologlab) har avtal med Region Stockholm för klinisk fysiologi. Patienter boende utanför Region Stockholms behöver vanligtvis en godkänd betalningsförbindelse från sin hemregion.

Ackrediterade metoder Aleris Fysiologlab

Ackrediterade metoder

Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar enligt vårt ledningssystem som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt våra kliniskt fysiologiska metoder som är av Swedac ackrediterat för provning enligt ISO/IEC 17025 med ackrediteringsnummer 10179.

Läs mer >

Prislista

Prislista

Vill du att vi skickar vår prislista?

Läs mer >

Remisser/elektroniska remisser

Remisser

Här kan du ladda ner Aleris Fysiologlabs remiss (skrivbar pdf)

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >


Back to top