Ackrediterade metoder Aleris Fysiologlab

Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar enligt vårt ledningssystem som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt våra kliniskt fysiologiska metoder som är av Swedac ackrediterat för provning enligt ISO/IEC 17025 med ackrediteringsnummer 10368.

Aleris_Ultraljud_Solna_191-ny.jpg