Remisser/elektroniska remisser

Vi vill ha ett nära samarbete med våra remittenter och kan erbjuda elektroniska remisser och svar och en hög tillgänglighet för frågor.

Vi har korta svarstider, du som remitterar har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Aleris Fysiologlab har avtal med Stockholms läns landsting för klinisk fysiologi samt specialistmottagningar inom kardiologi, astma/allergi  och sömnmedicin.

Patienter boende utanför Stockholms läns landsting är också välkomna till oss men behöver vanligtvis en godkänd betalningsförbindelse från sitt hemlandsting.

Ladda ner remiss

Här kan du ladda ner vår remiss (redigerbar pdf). Kontakta oss på Aleris Fysiologlab om du önskar beställa våra remisser i pappersformat.

För dig som skickar pappersremiss

För att vi snabbt ska kunna boka in våra patienter för undersökning och undvika felbokningar ber vi dig att skicka remissen direkt till oss. Där kan du även informera oss om patienten t ex sitter i rullstol eller behöver tolk. Patienten får kallelse per post inom ett par dagar. Vår remiss kan du antingen beställa ifrån oss eller ladda upp här på vår hemsida.

För dig som önskar skicka elektronisk remiss

Vi på Aleris Fysiologlab kan i dagsläget erbjuda elektroniska remisser och svar till användare av Profdoc Journal III, TakeCare och Galactic.

För dig med journalsystemet TakeCare

Om du använder journalsystemet TakeCare och tillhör SLSO kan du nu skicka e-remisser  till Aleris Fysiologlab. Vid frågor kan landstingsanslutna vårdenheter vända sig till Verksamhetsstöd eHälsas TakeCare förvaltning på telefonnummer 08-123 360 60,  övriga vänder sig till Central Samverkan TakeCare ( CSTC ) på www.samverkantc.se för att få funktionen påslagen.

För dig med journalsystemet Journal III

Om du vill ansluta dig för elektroniska remisser och svar mot Journal III kontakta CGM Sweden AB på telefon 018-470 26 10 (supporten) för information och hjälp med installation av EAN-kod och vår undersökningskatalog.

För övriga frågor om elektroniska remisser och e-svar kontakta gärna systemutvecklare Barbro Stubenruss på tel. 0705-39 05 91 eller mejl barbro.stubenruss@aleris.se