Remisser/elektroniska remisser

Vi vill ha ett nära samarbete med våra remittenter och kan erbjuda elektroniska remisser och svar och en hög tillgänglighet för frågor.