Skip to Content

Sömn- och snarkundersökningar

För snark-och sömnapneutredning hos sömnläkare på Aleris Fysiologlab Sabbatsberg kommer du på remiss från husläkare eller annan läkare eller på eget intitiativ. Om du bor i Stockholm omfattas snark- och sömnapnéutredning av vårt avtal med Stockholms läns landsting och landstingets patientavgifter och Frikort gäller.

Sömnundersökningar, t ex sömnregistrering, och CPAP-utprovning och behandling omfattas  i Stockholm av vårt vårdavtal med Stockholms läns landsting om tjänster inom klinisk fysiologi. För samtliga undersökningar behövs remiss från läkare. 


Back to top