Skip to Content

Sömn- och snarkundersökningar

För snark-och sömnapneutredning hos sömnläkare på Aleris Fysiologlab Sabbatsberg kommer du på remiss från husläkare eller annan läkare eller på eget intitiativ. Om du bor i Stockholm omfattas snark- och sömnapnéutredning av vårt avtal med Region Stockholm deras patientavgifter och frikort gäller.

Sömnundersökningar, till exempel sömnregistrering, och CPAP-utprovning och behandling omfattas i Stockholm av vårt vårdavtal med Region Stockholm om tjänster inom klinisk fysiologi. För samtliga undersökningar behövs remiss från läkare. 

Obs! Angående sömnapnéutredning och behandling på Aleris Fysiologlab 

På grund av att våra avtal med Region Stockholm för utredning och behandling av sömnapné upphör den 30 juni (sömnläkarmottagningen) respektive 6 augusti 2020 (sömnapnéregistrering och CPAP-utprovning) och att vi är fullbokade fram till dess, så har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot nya patienter för sömnapnéutredning och behandling. Kontakta i första hand din husläkare för utredning och eventuell vidare hänvisning till Aleris Sömnapné, fd Stockholm Heart Center (en del av Aleris sedan 1 april 2020) som har tilldelats det nya avtalet för sömnapnéutredning och behandling.

 


Back to top