Skip to Content

Sömn- och snarkundersökningar

För snark-och sömnapneutredning hos sömnläkare på Aleris Fysiologlab Sabbatsberg kommer du på remiss från husläkare eller annan läkare eller på eget intitiativ. Om du bor i Stockholm omfattas snark- och sömnapnéutredning av vårt avtal med Region Stockholm deras patientavgifter och frikort gäller.

Sömnundersökningar, till exempel sömnregistrering, och CPAP-utprovning och behandling omfattas i Stockholm av vårt vårdavtal med Region Stockholm om tjänster inom klinisk fysiologi. För samtliga undersökningar behövs remiss från läkare. Back to top