Skip to Content

Sömn- och snarkundersökningar

Angående sömnapnéutredning och behandling på Aleris Fysiologlab 

På grund av att våra avtal med Region Stockholm för utredning och behandling av sömnapné upphör den 30 juni (sömnläkarmottagningen) respektive 6 augusti 2020 (sömnapnéregistrering och CPAP-utprovning) så har vi tyvärr inte längre möjlighet att ta emot patienter för sömnapnéutredning och behandling. Kontakta i första hand din husläkare för utredning och eventuell vidare hänvisning till Aleris Sömnapné, fd Stockholm Heart Center (en del av Aleris sedan 1 april 2020) som har tilldelats det nya avtalet för sömnapnéutredning och behandling.

 


Inför besöket

Inför besöket

Här hittar du viktig information inför ditt besök. Längst ner på sidan hittar du information kring om- och avbokning av tid.

Läs mer >

Back to top