Automationsbana på Aleris Medilab

Aleris_medilab-1200x700.jpg

Sedan den 30 maj 2016 använder Aleris Medilab en instrumentplattform från Beckman Coulter. Även Aleris Medilab på Sophiahemmet har analysinstrument från Beckman Coulter.