Automationsbana på Aleris Medilab

Sedan den 30 maj 2016 använder Aleris Medilab en instrumentplattform från Beckman Coulter. Även Aleris Medilab på Sophiahemmet har analysinstrument från Beckman Coulter.

Med den nya instrumentplattformen på centrallaboratoriet i Näsbypark integreras och centreras pre- och postanalys, kemi, immunkemi, serologi, allergi, autoimmunitet, hematologi och koagulation på ett högeffektivt sätt. Laboratoriet är designat för att optimera verksamheten. Det gör att processen från det att provet kommer till oss på Aleris Medilab till analys och provsvar går snabbt och säkert.

Tillsammans med avancerad mellanmjukvara och ett modernt laboratoriedatasystem har Aleris Medilab därmed ett av världens modernaste laboratorier.