Skip to Content

Svarsrutiner och provsvar

Vi har korta svarstider - de allra flesta analyssvar från Klinisk kemi svaras ut samma dag som proverna kommer till oss.

Svarsrutiner

Vi kan leverera analyssvar på följande sätt: elektroniska överföringar till journal, webbsvar och papperssvar. Se mer information om detta här.

Svarstider

Beställning av analyser som utförs på centrallaboratoriet kan vara rutin och/eller akutbeställning.
Rutinbeställningar omfattar analyser som utförs arbetsdagar under kontorstid mellan klockan 8-17. Vi erbjuder våra kunder ett akut sortiment som är ett urval av analyser som finns tillgängliga året runt mellan klockan 8-19.30.

Detaljerad beskrivning av våra svarstider för rutinprover finns här.

Detaljerad beskrivning av vårt akutsortiment finns här.
Akuta prover besvaras en timme efter ankomst till centrallaboratoriet i Täby.

 

Referensintervall

De flesta skriftliga provsvaren har referensintervallet utskrivet längst till höger. Analysresultat utanför referensintervallet markeras då med H om det är högre och med L om det är lägre än respektive referensintervallgräns.

För vissa analyser, till exempel hormoner, ersätts referensintervallet i referenskolummen med "Se kommentar" och referensintervallet skrivs istället i en ruta längst ner på svarsblanketten. I dessa fall markeras patologiska värden inte med H eller L.

Önskas uppgift om mätmetod, precision och CV% för analyser kontakta

Cecilia Gälman, Laboratoriechef
Tfn:  08-123 191 80
cecilia.galman@aleris.se Automationsbana på Aleris Medilab

Automationsbana på Aleris Medilab

Sedan den 30 maj 2016 använder Aleris Medilab en instrumentplattform från Beckman Coulter. Även Aleris Medilab på Sophiahemmet har analysinstrument från Beckman Coulter.

Läs mer >

Länkar

Länkar

Här finner du som remittent och patient användbara länkar inom bland annat klinisk kemi, läkemedel och vård.

Läs mer >


Provtagningsanvisningar

Här hittar du analyser och provtagningsföreskrifter.

Läs mer >

Remittentinformation

Aleris Medilab vill vara en tillgång för hälso- och sjukvården genom att erbjuda en kostnadseffektiv och snabb laboratorieservice.

Läs mer >

Marié Carlsson

Verksamhetschef

Aleris Medilab

Cecilia Gälman

Laboratoriechef

Aleris Medilab

Christian Löwbeer

Överläkare

Aleris Medilab

Venus Alizadeh Theander

Verksamhetschef, närlaboratorier

Aleris Medilab

Leif Östlund

Överläkare

Aleris Medilab

Back to top