Skip to Content

Urinprovtagning

Urinanalyser är markerade med "U" före analysnamnet. Till detta är det tillräckligt med ett "stickprov", gärna från morgonurinen då urinen oftast är mest koncentrerad.

Urinanalyser som kräver urinsamling är markerade med "tU" före analysnamnet. Analysen utförs på urin samlad under en viss tid t ex natt eller helt dygn. Resultatet av dessa urinanalyser är helt beroende av hur noggrann man är vid urinsamlingen.

Vissa analyser, se under respektive analys i provtagningsanvisningarna, kräver att dunken före urinsamlingen innehåller saltsyra (20 mL 6 mol/L HCl behövs för att samla 1,5 liter urin). Dunken har en etikett som ger en kort information om hur urinsamling går till.

Dunkar med eller utan saltsyra kan rekvireras från laboratoriet.

Instruktion för samling av dygnsmängd urin.

  • Töm blåsan genom att kissa i toaletten vid visst klockslag (t ex klockan 7.10). Anteckna tidpunkten. Denna urin sparas inte men efter detta sparas all urin under 24 timmar i dunken. Urinen bör förvaras kallt under uppsamlingsperioden.
  • Avsluta urinsamlingen med att kissa i dunken vid samma klockslag nästa morgon (enligt exemplet kl 7.10). Om någon portion missas måste urinsamlingen göras om från början.
  • Skicka hela mängden till laboratoriet alternativt blanda hela dygnsmängden, mät volymen och anteckna den på remissen. Häll av en liten mängd urin (10-100 mL, se under respektive analys) av den välblandade urinen i rör eller burk och skicka till laboratoriet. Ange även klockslag för när urinsamlingen började och slutade.

Instruktion för samling av 12 timmars natturin.

  • Töm blåsan genom att kissa i toaletten vid visst klockslag på kvällen t ex kl 19.10. Denna urin sparas inte, men efter detta sparas all urin under 12 timmar i dunken. Anteckna tidpunkten.
  • Avsluta urinsamlingen med att kissa i dunken nästa morgon efter 12 timmar enligt exemplet kl 07.10. Anteckna tidpunkten.
  • Skicka hela mängden till laboratoriet alternativt blanda hela urinmängden, mät volymen och anteckna den på remissen. Häll av en liten mängd urin (10-100 mL, se under respektive analys) av den välblandade urinen i rör eller burk och skicka till laboratoriet. Ange även klockslagen när urinsamlingen började och slutade.


Länkar

Länkar

Här finner du som remittent och patient användbara länkar inom bland annat klinisk kemi, läkemedel och vård.

Läs mer >

Automationsbana på Aleris Medilab

Automationsbana på Aleris Medilab

Sedan den 30 maj 2016 använder Aleris Medilab en instrumentplattform från Beckman Coulter. Även Aleris Medilab på Sophiahemmet har analysinstrument från Beckman Coulter.

Läs mer >


Provtagningsanvisningar

Här hittar du analyser och provtagningsföreskrifter.

Läs mer >

Remittentinformation

Aleris Medilab vill vara en tillgång för hälso- och sjukvården genom att erbjuda en kostnadseffektiv och snabb laboratorieservice.

Läs mer >

Marié Carlsson

Verksamhetschef

Aleris Medilab

Cecilia Gälman

Laboratoriechef

Aleris Medilab

Christian Löwbeer

Överläkare

Aleris Medilab

Leif Östlund

Överläkare

Aleris Medilab

Venus Alizadeh Theander

Verksamhetschef, närlaboratorier

Aleris Medilab

Back to top