Skip to Content

Klinisk mikrobiologi

På avdelningen för Klinisk mikrobiologi erbjuder Aleris Medilab ett omfattande sortiment av rutinanalyser och mer specialiserade undersökningar.

Vi analyserar prover inom bakteriologi, virologi, parasitologi och mykologi.
Analyserna består av serologiska och molekylärbiologiska analyser, odling av bakterier och svamp samt direktpåvisning av parasiter.
Vid behov hjälper våra läkare och laboratoriechef till med analysval och tolkning av svar. 


Provtagningsanvisningar

Här hittar du analyser och provtagningsföreskrifter.

Läs mer >

Remittentinformation

Aleris Medilab vill vara en tillgång för hälso- och sjukvården genom att erbjuda en kostnadseffektiv och snabb laboratorieservice.

Läs mer >


Marianne Bäckman

Laboratoriechef

Aleris Medilab

Torbjörn Kjerstadius

Överläkare

Aleris Medilab

Ulla Östergren

Överläkare

Aleris Medilab


Back to top