Skip to Content

Kontroll av autoklav och hetluftssterilisator, sporprov


Torbjörn Kjerstadius

Överläkare

Aleris Medilab

Marianne Bäckman

Laboratoriechef

Aleris Medilab

Ulla Östergren

Överläkare

Aleris Medilab


Back to top