Skip to Content

Kontroll av autoklav och hetluftssterilisator, sporprov

På Aleris Medilab utför vi kontroll av autoklav och hetluftssterilisator på uppdrag av bland annat tandläkare, fotvårdsmottagningar och tatueringsstudios.

Här nedan kan du ladda ner beställningsblanketten och beskrivning hur du utför provet.

Nedladdningsbar beställningsblankett för kontroll av autoklav och hetluftssterilisator

Instruktion för provtagning av hetluftssterilisator

Instruktion för provtagning av autoklav

För mer information kontakta avdelningen för Klinisk mikrobiologi.
Tfn: 08-123 191 20


Marié Carlsson

Verksamhetschef

Aleris Medilab

Marianne Bäckman

Laboratoriechef

Aleris Medilab

Torbjörn Kjerstadius

Överläkare

Aleris Medilab

Ulla Östergren

Överläkare

Aleris Medilab


Back to top