Skip to Content

Provmärkning och provpackning

Det är mycket viktigt att identitet mellan prov och remiss framgår tydligt. Felaktigt märkta eller omärkt prov analyseras inte.
För märkning av prov, använd remissens nummeretiketter som är försedda med streckkod.

För detaljerad information om hur prover ska packas se broschyren ”Packa provet rätt” på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Marié Carlsson

Verksamhetschef

Aleris Medilab

Marianne Bäckman

Laboratoriechef

Aleris Medilab

Torbjörn Kjerstadius

Överläkare

Aleris Medilab

Ulla Östergren

Överläkare

Aleris Medilab


Back to top