Skip to Content

Svarsrutiner och provsvar

Mottagare med journaldatasystem får elektroniska provsvar. Kunder som hämtar prover med bil får provsvar på papper i samband med denna hämtning, övriga med post.

Elektroniska svar levereras till kunder med journalsystem som kan ta emot mikrobiologisvar.

LabPortalen

Aleris Medilab erbjuder även ett alternativ till de remittenter som har journalsystem som inte kan ta emot elektroniska svar - alternativet är via InfoSolutions LabPortalen.
Där finns beskrivning av hur man ansluter sig samt kontaktinformation.

Aleris Medilab skickar provsvaren kostnadsfritt till LabPortalen i de fall vi har en överenskommelse med remittenten. Vår förhoppning är att det kommer att ersätta faxsvar, telefonsvar och på sikt även papperssvar.

 

Önskas uppgift om analysmetoder kontakta

Marianne Bäckman, Laboratoriechef
marianne.backman@aleris.se 

Ulla Östergren, Överläkare
ulla.ostergren@aleris.se 

 

Vissa fynd telefonbesvaras. Ange alltid lämpligt telefonnummer på remissen så vi kan komma i kontakt med remittenten eller mottagningen.


Marianne Bäckman

Laboratoriechef

Aleris Medilab

Torbjörn Kjerstadius

Överläkare

Aleris Medilab

Ulla Östergren

Överläkare

Aleris Medilab


Back to top