Skip to Content

Klinisk patologi och cytologi

Aleris Medilabs service omfattar patologi med specialisering på bland annat dermatopatologi och gastrointestinal patologi. Den cytologiska diagnostiken omfattar såväl punktionscytologi som exfoliativ cytologi.

Vårt laboratorium för klinisk patologi och cytologi är volymmässigt en av de största laboratorierna i Skandinavien.

Vår målsättning är att ge en säker och snabb diagnostik av inkomna prover. Aleris Medilabs läkare deltar i regelbundna konferenser på plats eller via telepatologi. 

Vi erbjuder även patologilaboratorier från hela landet att skicka färdigpreparerade glas för såväl diagnostik av patologi som cytologi. 

 

Punktionsmottagning

Sedan 2018-08-25 utför vi inte längre punktioner och punktionsmottagningen har upphört.  Läs mer

 


Provtagningsanvisningar

Här hittar du analyser och provtagningsföreskrifter.

Läs mer >

Remittentinformation

Aleris Medilab vill vara en tillgång för hälso- och sjukvården genom att erbjuda en kostnadseffektiv och snabb laboratorieservice.

Läs mer >


Annika Elmhorn Öst

Överläkare

Aleris Medilab

Helen Päären

Specialistläkare

Aleris Medilab

Jan Ericsson

Professor, Överläkare

Aleris Medilab

Lena Kanter

Överläkare

Aleris Meidlab

Lennart Franzén

Professor, Överläkare

Aleris Medilab


Back to top